• مازیار ناظمی   maziaran@

    1400/06/25 ساعت 10:48

    دو تا نکته دارم، همین ویدئو را فرستادم یکی از دوستان احتمال می‌داد شبیه سلام سینما مخملباف باشه!
    دوم دکترجان، کار رسانه نقد و برجسته سازی برای توجه دادن است
    خاطرم هست معاون وزارت بهداشت آمد تلویزیون درباره ایدز حرف بزنه از حیدری می‌پرسید من اجازه دارم درباره کاندوم حرف بزنم!