• علی بابایی کارنامی   babaei_karnami@

    1400/06/25 ساعت 20:51

    دولت روحانی و حامیانش به جای فرافکنی و آدرس غلط، در خصوص هزینه کرد یک میلیارد یورو اعتبار مخصوص کرونا پاسخگو باشند
    چطور برای واردات رمدسیویر مسیرها باز بود اما برای واکسن نه؟
    مردم امروز شاهد تفاوت مدیریت میدانی و مدیریت ویدئوکنفرانسی هستند