• محمدرضا احمدی سنگری   dr_mr_ahmadi@

    1400/06/25 ساعت 20:18

    امروز دیوار تحریم‌ها حقیقتا ترک خورد
    جمهوری اسلامی به جهان نشان داد نه تنها تحریم‌های آمریکا علیه خود را بی اثر میکند، بلکه قادر است تحریم علیه همپیمانان خویش را نیز بشکند

    #قافلة_کسر_الحصار_الأمیرکی