• مهرزاد دانش   mehrzad_danesh@

    1400/06/25 ساعت 14:52

    #آنت دل خیلی از سینمادوستان خارجی و ایرانی را برده، اما من دوستش نداشتم. نه صرفا به این دلیل که ژانر موزیکال باب طبعم نیست (لالالند هم موزیکال بود و به نظرم فیلم خوبی بود)، به این خاطر که جنبه‌های هنری‌اش زیادی متظاهرانه و ادایی و فرورونده در چشم و گوش مخاطب است. ظرافت نداشت.