• محمد سرافراز   sarafrazmohamad@

    1400/06/25 ساعت 14:13

    به نوشته رضاگلپور از زندان اوین، محمود سیف همکار اطلاعات سپاه، از زمان اعلام محکومیت ۳۰ ساله، فقط حدود یکماه در زندان و بقیه‌اش آزاد بوده
    ولی گلپور که با رای دیوان عالی، از کلیه اتهامات اطلاعات سپاه تبرئه شده، یکروز هم مرخصی نداشته.
    آقایان! در اجرای عدالت از علی(ع) سبقت نگیرید!