• میکائیل دیانی   mikaeeldayani@

    1400/06/25 ساعت 11:39

    اینکه در دولت جدید؛ ادارات دولتی پنجشنبه‌ها تعطیل نیستند؛ ظاهرا اعلام شده ولی ابلاغ نشده! شایدم ابلاغ شده ولی در هنوز بر اون پاشنه می‌چرخه!

    تصویر امروز صبح؛ #ثبت_احوال منطقه ۱۴؛ خیابان نبرد!