• هادی بیگی نژاد   dr_beiginejad@

    1400/06/25 ساعت 21:15

    ارسال سوخت به لبنان علاوه بر آشکار کردن ابعاد نوینی از قدرت منطقه‌ای ایران؛ ثابت کرد به جای پیوستن به FATF و دقیق‌تر کردن تحریم‌ها میتوان با افزایش مبادلات تجاری با کشورهای تحت تحریم آمریکا، به ظرفیت‌های جدیدی برای تقویت اقتصاد دست یافت.