• کاخ موزه نیاوران   niavaran_mu@

    1400/06/25 ساعت 18:10

    سال ۱۳۳۷ خورشیدی ساخت کاخ اختصاصی در دل باغ تاریخی نیاوران آغاز شد تا برای اقامت خانواده پهلوی مورد استفاده قرار گیرد‌.از میان سرسرای این کاخ که با تلفیق طرح ایرانی و فناوری مدرن ساخته شده، آسمان نیلگون پیداست. معمار طراح کاخ،محسن فروغی پیشتاز استفاده از نور طبیعی در معماری بود.