• حسین انتظامی   h_entezami@

    1400/06/25 ساعت 19:07

    شفافیت، سخت است، درد دارد اما دردی که سرانجامش آرامش و تسکین است. شفافیت به تقوا می‌ماند که خودمراقبتی ایجاد می‌کند.
    با #شفافیت نشان می‌دهید که خرده-برده‌ای ندارید و آماده‌اید از عملکردتان دفاع کنید.