• مهرزاد دانش   mehrzad_danesh@

    1400/06/25 ساعت 18:35

    سنین نوجوانی همه جای دنیا دوران تراکم عواطف و شیفتگی‌ها است. برخی بروز می‌دهند و برخی نه. از شیفتگی چند دختر نوجوان به یک بازیگر سینما، نه تحلیل‌های آبدوغ‌خیاری سیاسی اجتماعی فرهنگی ارائه دهید و نه برنامه‌های ابلهانه با قصد مسخره شدن یک مشت بچه بسازید.