• محمود صادقی   mah_sadeghi@

    1400/06/25 ساعت 23:22

    رسیدن و اذعان به این نتیجه فی نفسه گام بزرگ و مقدمۀ لازم برای تحول سازنده در قوۀ قضاییه است. تحول سازنده در قوه قضاییه نیازمند عزم جدی برای اصلاحات ساختاری است. اصلاحاتی که تضمین بی‌طرفی و استقلال قاضی محور و اصل حاکمیت قانون سرلوحۀ آن باشد.