• سیاوش صفاریان‌پور   s_saffarianpour@

    1400/06/25 ساعت 23:45

    در واقع مجله نجوم یک مدرسه روزنامه نگاری علم است که حاصل فراوان داشته است. دستمریزاد به تک تک آنها و تبریک به دکتر رضا منصوری و همه علاقمندان نجوم و حامیان این مجله دیرپا. این کاری بزرگ است! پیش پیش تولدش مبارک است، وجودش مستدام.۳
    #مجله_نجوم
    #سی_سالگی
    @rmansouri_ir