• خبرگزاری ایرنا   IRNA_1313@

    1400/06/25 ساعت 18:17

    روابط عمومی وزارت امور خارجه با ارسال آدرس حساب توییتری صحیح دکتر حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان، به شرح زیر، سایر حساب‌هایی که به نام ایشان فعالیت دارند را حساب‌های جعلی خواند.
    @Amirabdolahian