• محسن بیات زنجانی   m_bayatzanjani@

    1400/06/25 ساعت 23:51

    یک پسر ۱۳ ساله دارد؛ در حالی که برای آشتی دادن رفته بوده، نزاعی شکل می‌گیرد و ناخواسته فردی از بین می‌رود …
    همسرش در چهلمین روز پس از اعلام حکم #قصاص سکته کرده و از دنیا رفته؛ تا ۷ روز دیگر حکم اجرا می‌شود مگر اینکه ۳۷۰ میلیون‌تومان به‌عنوان دیه تأمین کند …

    #قصه‌‌ی‌تلخ‌امروز