• ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1400/06/25 ساعت 22:11

    باغداران شیروان (خراسان شمالی) امسال به علت ترس از #سرقت گردوها، برداشت زودهنگام داشتند که باعث شده کیفیت گردوها مثل گذشته نباشد./ایرنا
    #فقر