• سعید سلیمانی   soleymany@

    1400/06/25 ساعت 19:02

    همسایه ما خانمش کرونا گرفته، خودشم احتمالا مبتلاست، ولی بدون علامت؛ اون وقت بدون ماسک میاد توی راه‌پله