• آرمین منتظری   Arminm@

    1400/06/25 ساعت 02:24

    در این نوشته خیلی تلاش کردم با مطالعه دقیق چند منبع، چشم‌اندازی از نرم‌های جدید جهان در ده سال آینده را تصویر کنم. امیدوارم مطالعه‌اش برایتان مفید و آگاهی بخش باشد.
    ممنون از @SaraMassoumi بابت انتشار مطلب.