• باشگاه فولاد   FooladFC@

    1400/06/25 ساعت 20:40

    مسلم رحیمی مدیر کل صدا و سیمای مرکز خوزستان: ورزشگاه شهدای فولاد یکی از اماکن ورزشی مدرن استان است که به آن افتخار می‌کنیم. نکته مهمی که در این بازدید قابل توجه بود، نگهداری خوب و دقیق از ورزشگاه از زمان شروع بهره برداری تاکنون است