• برای موضوع #پسماند که معروف به طلای کثیفه، ۱۲ مرجع دارن #مجوز صادر میکنن.همه هم خودشون رو محق و اون یکی را غیرقانونی میدونن
    خلاصه که اسمش بد و کثیفه وگرنه خودش خوب سفره ایه
    گویا چند هزار میلیارد تومان در سال گردش مالیشه
    پسماند،موضوع این هفته‌ی کمیته تخصصی #هیات_مقررات_زدایی هست