• ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1400/06/25 ساعت 09:01

    در آینده نزدیک تمام ماینرهای بنجل، از کارافتاده، انبارشده و با مصرف بالای برق چینی که حدود ۲۰۰ هزار عدد از آنها را کشف کرده‌ایم، وارد ایران خواهد شد./ پرویز محمدنژاد، نماینده مجلس(روزنامه خراسان)
    #رمزارز
    #بیت_کوین