• حسین عبیری گلپایگانی   poya_2881@

    1400/06/25 ساعت 16:23

    ۱۰۴ سال عمر ماندگار(بخش دوم)
    خانم دکتر ملاح با حدود نیم قرن فعالیت محیطزیستی ،پیشکسوت فعالان محیط زیست و منابع طبیعی کشور و مادر دوم همه کنشگران محیط زیست و منابع طبیعی هستند چون کمتر فعال محیط زیست درکشور هستش که از افکار و اندیشه‌ها ایشون درحفاظت از محیطزیست بهره‌ای نبرده باشد.