• مگه مهم‌تر از گوش دادن هم داریم؟
    چقدر بلدیم خوب گوش بدیم؟
    فرق بین شنیدن و گوش دادن رو میدونیم؟