• عباس عبدی   abb_abdi@

    1400/06/25 ساعت 11:44

    این نیز شاهدی است بر سقوط آزاد و همه‌جانبه تیم وزارت بهداشت روحانی.
    درخواستی منطقی و ساده که انجام آن نیز وظیفه وزارت بهداشت بوده را فشار پشت پرده معرفی می‌کنند.
    لطفا مذاکرات دولت و مواضع فاجعه‌بار این وزارتخانه در مخالفت با واردات واکسن را منتشر کنید.