• نشد یه کاری تو این مملکت درست انجام بشه
  سامانه سماح رو میگن وصل کردیم وزارت بهداشت برای واکسن اما اطلاعاتش به روز نیست.
  نصف بچه‌ها رو میزنه شما هنوز واکسن نزدین
  در صورتیکه تو این هفته دوز دوم رو زدن
  #اربعین
  #سماح
  #واکسن