• مهرزاد دانش   mehrzad_danesh@

    1400/06/25 ساعت 21:01

    البته باید می‌نوشتم بیشتر چهره‌های دولتی و حکومتی تا انصاف به آن دسته معدود که سینما را درست می‌گویند و می‌خوانند و درست می‌شناسند رعایت شود.