• امیر مسروری   masrouriamir@

    1400/06/25 ساعت 23:51

    فحش چپ و راست به سپاه است. شرق و غرب را نگه داشتند و هر روز شهید دادن بخاطر امنیت؛ حالا هم وسط میدان برای تزریق واکسن.
    این جمله را فراموش نکنید: اگر سپاه نبود کشور هم نبود!
    #رکورد_تزریق_واکسن