• مرضیه شارقی   mshareghi6@

    1400/06/25 ساعت 18:09

    رفتم داخل بانک سر کوچمون،گفتم رمز کارتم رو فراموش کردم می‌خوام رمز جدید بگیرم، مرد پشت پیشخوان با لبخند گفت؛ کارتت چیه؟ گفتم #ملت_کارت، گفت اینجا کجاست؟ گفتم:#بانک_ملت، گفت نه دیگه اینجا بانک_سپه ….. باورم نمیشد اشتباهی رفتم داخل