• مهرزاد دانش   mehrzad_danesh@

    1400/06/25 ساعت 15:02

    چرا هیچ چهره دولتی و حکومتی سینما را درست تلفظ نمی‌کند؟
    بابا، سینما است؛ نه سینما؛ آن هم با این غلظت فتحه‌ای که در دهان می‌چرخانید!
    از تلفظ درست سینما شروع کنید؛ ان شاء‌الله تعالی به ماهیت درستش هم پی خواهید برد.
    (بگذریم از برخی همکاران منتقد که آن‌ها هم …بله!)