• امیر پروسنان   parvasnan@

    1400/06/25 ساعت 14:56

    دو #واکسن تک دوز اسپوتنیک لایت و جانسون اند جانسون از سازمان غذا و دارو مجوز مصرف اضطراری گرفتند. البته رییس سازمان غذا و دارو درباره واکسن جانسون اند جانسون گفته که «تایید» شده و از «مجوز مصرف اضطراری» استفاده نکرده است