• شرکت ملی پست ایران   iranpostCO@

    1400/06/25 ساعت 17:49

    عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست در گفتگو با @IRNA_۱۳۱۳ مطرح کرد؛
    ارتقای کیفیت #خدمات_پستی با اخذ گواهینامه استاندارد ISO ۲۰۱۵_۹۰۰۱

    https://post.ir/-/m۰uc۲g۸m