• #ایران رکورددار تزریق #واکسن در دنیا شد

    در حالی که آلمان پیش از این با تزریق ۶ میلیون دز واکسن کرونا در طول یک هفته رکورد جهان را در اختیار داشت، این رکورد هم اکنون متعلق به ایران است. آمار تزریق هفتگی ایران تا فردا به بیش از هشت میلیون دز خواهد رسید. #رئیسی