• خبرگزاری ایسنا   isna_farsi@

    1400/06/25 ساعت 20:45

    ایران باز هم ثابت کرد که متحدی صادق و نیرومندی است

    سخنگوی نجباء، ارسال سوخت از ایران به لبنان را شاهدی بر توان و صدق وعده جمهوری اسلامی دانست و آن را دستاوردی تازه برای ملت و مقاومت لبنان ارزیابی کرد.