• شرمین نادری   sherminnaderi@

    1400/06/25 ساعت 16:22

    یکی از آشنایان پزومون با خوشحالی اومد پز فایزر بهمون بده، یه جوری شروع کردم به غصه خوردن و گفتن از این یکسال بی‌واکسنی و مردن این همه دوست و آشنای جوانمون که طفلک حرفش یادش رفت و وقت رفتن فقط گفت: حالا هرکی هرچی زد، بازم خداروشکر.