• سید مهرداد سید مهدی   SeyedmehrdadS@

    1400/06/25 ساعت 16:54

    خط جدید عملیات روانی بر شخص دکتر #علی_باقری معاون سیاسی جدید وزارت امور خارجه متمرکز شده با برچسب هایی همچون مخالف مذاکره،مخالف برداشته شدن تحریم‌ها، غیرقابل انعطاف و تندرو. اما واقعیت شخصیت ایشان : اهل مذاکره و منطق و استدلال،تیزهوش،مدافع حقوق ملت و مخالف هرگونه زیاده خواهی.