• این پیام رو ساعتی قبل از کاربری که نمی‌شناسمشون دریافت کردم، خیلی دردناک بود.
    دعا کنید لطفا
    امشب شب دعا و اجابت دعاست.