• محسن بیات زنجانی   m_bayatzanjani@

  1400/06/25 ساعت 10:49

  بالأخره قطعه‌ی موردنظر رسید و امروز مبلغ ۱۷۰ میلیون‌تومان به‌حساب بیمارستان رجایی واریز شد تا عمل‌جراحی ظرف ده‌روز آینده انجام شود.
  پیش‌تر عرض کردم که بیمارستان مبلغ را از ما نگرفت و آن‌را به زمان رسیدن قطعه‌ی مورد نظر موکول کرد که امروز این امر محقق شد.
  ارادت
  #گزارش
  #کارخیر