• امیر پروسنان   parvasnan@

    1400/06/25 ساعت 23:40

    پس از استعفای عاطفه عابدینی، معاون درمان وزارت بهداشت، دبیر کمیته علمی #کرونا را منصوب کرد! نکته قابل تامل این‌که حکم دبیر علمی کمیته را باید وزیر بزند، نه معاون وزیر!! چون رییس کمیته علمی کرونا وزیر بهداشت است. حالا چطور معاون درمان حکم زد هم عجیب است