• آرش نعیمیان   naimian@

    1400/06/25 ساعت 10:44

    آرش عزیز! بدون نوبت نان تازه بگیر!

    این اس‌ام‌اس امروز برایم آمد. یعنی منظورش این است که از این به بعد بزنم جلوی صف؟