• به زودی، #کتاب «برای پس از مرگم» نوشته استاد #علی_صفایی_حائری که شامل پاسخ‌های آن مرحوم به تهمت‌ها و #محاکمه‌‌های برخی اشخاص و نهادهای حوزوی است، به همراه بخشی‌ از وصیت‌نامه و گفتارهای معرفتی او منتشر می‌شود.

    هفته گذشته کتاب «جمع‌ها و حاصل‌جمع‌ها» از #عین_صاد روانه بازار نشر شد.