• تولید #مرغ از هفته آینده بیشتر می‌شه.محمد یوسفی، رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی گفته: قیمت واقعی مرغ ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان نیست و قطعا برای افزایش قیمت مرغ با دولت مذاکره می‌کنیم.