• آیت الله شبیری   zanjanimousa1@

    1400/06/25 ساعت 21:34

    رعایت آن لازم است. همچنین است اگر قانون‌گذار رعایت قوانینی را که توسط صاحب اختیار این مراکز وضع شده، لازم بداند.