• قبول زحمت و حضور برادر عزیزم دکتر غضنفری در وزارت راه و شهرسازی با همهٔ مشغله و مسئولیت هایی که داشتند، باعث برکات بسیار است.
    بی شک تعهد ولایی و سوابق کلان علمی و اجرایی ایشان پشتوانهٔ خوبی برای خدمتگزاری به مردم شریف ایران خواهد بود.