• سید غلامرضا موسوی   grmousavi@

  1400/06/25 ساعت 11:05

  ایکاش که این خانه به میخانه دری داشت
  تا پیر مغان هم ، ز دل ما ، خبری داشت

  میخانه اگر ساقی صاحب نظری داشت
  میخواری و مستی ره و رسم دگری داشت

  پیمانه نمی‌داد به پیمان شکنان ، باز
  ساقی ، اگر از حالت مجلس ، خبری داشت
  #صادق _سرمد