• باشگاه فولاد   FooladFC@

    1400/06/25 ساعت 20:40

    صداوسیمای استان اثبات کرده که کمک حال ورزش بوده و با حضور امروز آقای رحیمی وپیگیری ایشان مشخص شد که این سازمان یاردوازدهم فولاد بوده و انشاالله کمک خواهند کرد تا ما بتوانیم آنچه که مطالبه هواداران که صاحبان اصلی باشگاه هستند،برطرف کرده و کیفیت تصویر دیدارهای فولاد را افزایش دهیم.