• امیررضا قویدل   amirrezasocial@

    1400/06/25 ساعت 05:13

    هر افغانی تقریبن ۵۰ تومان است. از طرفی یک پرس سیب زمینی سرخ کرده با دوغ میشه ۸۰ افغانی. یعنی نزدیک به ۴۰ هزار تومان!
    منبع: صابر سفرمند