• خبرگزاری ایرنا   IRNA_1313@

    1400/06/25 ساعت 18:10

    امیرآبادی فراهانی: درکنار برخورد با واکسن هراسی با هر گونه شایعه پراکنی در موضوعات مختلف که امنیت ملی را به خطر می‌ اندازد بر اساس این قانون برخورد خواهد شد.