• امیر پروسنان   parvasnan@

    1400/06/25 ساعت 14:53

    عاطفه عابدینی از کمیته علمی کشوری کووید ۱۹ استعفا داد. او از اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ تاکنون دبیر کمیته علمی #کرونا بود