• یک جمله‌ای از امام خمینی هست که اگر ما در داخل مرزهایمان باقی بمانیم حتما شکست می‌خوریم.

    اگر می‌خواهیم در داخل هم موفق باشیم باید جهانی عمل کنیم. آنهایی که نگران هزینه کردن در بیرون از ایران هستند از پیروزی ما واهمه دارند.