• باشگاه فولاد   FooladFC@

    1400/06/24 ساعت 18:50

    و با تشکیل تیم‌های ۱۵ سال و ۱۷ سال بعنوان تیم‌های پشتوانه و تفکیک رده‌ها از دو سال به یک سال و انتقال بازیکنان از رده پاینتر با سن کمتر به رده‌های بالا انشاالله می‌توانیم با این پشتوانه و روحیه حمایتی جناب آقای گرشاسبی،