• مهدی فضائلی   m_fazaeli@

    1400/06/24 ساعت 15:58

    #وزیر_بهداشت: مهمترین مسأله که باعث موفقیت(افزایش بی سابقه واردات واکسن )شد تلاش‌های شخص رییس جمهور، معاون اول، بانک مرکزی و سایر وزارتخانه‌ها بود و این همکاری و همدلی موجب شد که شاهد ورود محموله‌های جدید #واکسن به کشور باشیم .